Optimale beveiliging van uw eigendommen volgens uw eigen wensen.

Tijdens de door u te bepalen tijd zal het aangegeven object permanent door ons bewaakt worden. Een van onze coördinatoren zal samen met u de instructies opstellen waarbij uw wensen centraal staan. De objectbeveiligers die ingezet worden zijn volledig gediplomeerd. Naast het diploma Beveiliger 2 zijn onze beveiligers minimaal in het bezit van het BHV-diploma aangevuld met een AED- certificaat en het VCA-certificaat. Het merendeel van ons personeel heeft ook een EHBO-diploma.

De objectbeveiligers zijn gespecialiseerd in hun werk en kunnen zelfstandig maatregelen treffen om gesignaleerde onregelmatigheden op te heffen door enerzijds repressieve maatregelen of door het inschakelen van hulpdiensten.

Alle bijzonderheden die gesignaleerd worden, worden via een helder, uitgebreide rapportage teruggekoppeld naar u.

Mocht het noodzakelijk zijn dan kunnen onze beveiligingsbeambten altijd direct de hulp in schakelen van onze surveillancediensten.

Objectbewaking - ABO Beveiliging