Wat betekent BHV?

BHV betekent Bedrijfshulpverlener of basishulpverlener.

Wat doet een bhv’er?

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Verplichtingen bedrijfshulpverlening

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

Alleen als u echt alleen werkt (eenmanszaak) vervalt de BHV verplichting. Als er toch wel eens mensen bij u langs komen, bijvoorbeeld klanten, uitzendkrachten of andere bezoekers, dan bent u toch verplicht een BHV certificaat te halen.

 

ABO Beveiliging B.V. heeft gediplomeerde instructeurs in dienst die volledig bevoegd zijn om de opleidingen te faciliteren. Dit kan in onze eigen trainingsruimte of op locatie vraag naar de voorwaarden.

U kunt bij ons terecht voor zowel een eendaagse als herhalingsopleiding. Beide varianten worden gegeven door onze eigen instructeurs.

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact op via 0416 – 544782 of stuur een e-mail naar: info@abo-beveiliging.nl

 

Klik hier om aan te melden